Privatumo politika

Šioje Privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) nurodytų asmens duomenų valdytojas – UAB „TRAVEL2LIFE“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas: 302729109, Adresas: Oslo g. 7, LT-04123, Vilnius. Šioje Privatumo politikoje pateikiame informaciją apie tai, kaip Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti interneto svetainėje www.autobild.lt (toliau – Svetainė), mūsų socialinių tinklų paskyrose, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu, ar atvykus į Bendrovės buveinę. 

Kokius asmens duomenis renkame?

Jums apsilankius Bendrovės buveinėje, Svetainėje, socialinių tinklų paskyrose, susisiekus su mumis el. paštu ar telefonu, galime rinkti šią informaciją:

– informaciją, kurią renkame slapukų pagalba (detaliau apie tai žiūrėti: „Slapukų naudojimas“);
– informaciją, kurią Jūs pateikiate, teikdami mums užklausas (vardas, pavardė, el. pašto adresas, jūsų paklausimo tekstas).
– informaciją, kurią Jūs pateikiate, norėdami dalyvauti mūsų organizuojamuose konkursuose, akcijose ir (ar) loterijose (vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono nr. bei kiti duomenys, kuriuos prašysime pateikti pagal konkurso ar akcijos taisykles). Šiuos duomenis saugosime konkretaus konkurso, akcijos ir (ar) loterijos taisyklėse nustatytą terminą Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate mums pateikdami savo asmens duomenis, siekdami dalyvauti konkurse, akcijoje ar loterijoje;
– duomenis, kuriuos Jūs savo laisva valia, aktyviais veiksmais pateikiate (vardas, pavardė, komentaras, paklausimas ir kt.) patys mūsų socialinių tinklų paskyrose.
– bet kokius kitus Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti mums bet kuriuo metu, naudodamiesi mūsų Svetaine ar su mumis bendraudami.
– interneto adresas (IP), naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų skaičius, peržiūrėti Svetainės puslapiai, laikas, praleistas Svetainėje, ir kt.   
– Jūsų socialinių tinklų profilyje nurodyta informacija (pvz., lytis, amžius, nuotrauka) ocialinio tinklo paskyra. 

Slapukų (angl. cookies) naudojimas

Bendrovė gali naudoti slapukus savo Svetainėje. Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų interneto tinklo naršyklę ir saugomos kompiuterio kietajame diske. Slapukai perkeliami į kompiuterį pirmą kartą apsilankius tinklapyje ir vėliau naudojami Jūsų kompiuterio identifikavimui, kad palengvinti Jūsų prieigą prie šio tinklapio bei jame esančios informacijos. Naudodamiesi tinklapiu Jūs sutinkate su šiomis slapukų naudojimo taisyklėmis.

Jeigu NESUTINKATE, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti Jūsų naršymo tinklapyje spartą, apriboti tam tikrų tinklapio funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie tinklapio.

Šiame puslapyje naudojamas „Google“ analizės įrankis „Google Analytics“, kuris renka informaciją apie Jūsų IP adresą, apsilankymo laiką, trukmę, peržiūrėtus vidinius tinklapio puslapius, juose atliktus veiksmus. Slapuko sugeneruota informacija apie Jūsų veiksmus tinklapyje bus perduota ir saugoma „Google“ JAV esančiuose serveriuose. Ši informacija naudojama ataskaitai apie tinklapio naudojimo statistiką pateikti, asmeniškai neidentifikuojant atskirų lankytojų.

Informacijos rinkimo tikslai

Asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi automatiniu būdu, teisėtais tikslais, kai duomenų subjektas duoda sutikimą, t.y. sutinka laikytis Svetainės naudojimosi taisyklių. Sutikimas galioja neribotą laiką. Asmens duomenys, kuriuos kaupia Svetainė, yra tik tie, kuriuos lankytojas savo noru pateikė svetainėje ir sutiko, kad asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis. 

Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

– siekdami matuoti ir gerinti mūsų Svetainės bei socialinių tinklų paskyrų veikimą, funkcionalumą ir patrauklumą;
– reklamos tikslais. 

Mes renkame ir tvarkome šioje Privatumo politikoje išvardintus Jūsų asmens duomenis šiais teisiniais pagrindais:
– Jūsų sutikimas su šioje Privatumo politikoje numatytomis sąlygomis.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę:

– būti informuotas apie savo asmens duomenų tvarkymą;
– susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
– reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;
– reikalauti pašalinti asmens duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti ar kai duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
– reikalauti atšaukti anksčiau duotą sutikimą naudoti asmens duomenis;
– pateikti mums skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos (Kontaktinė informacija skundams nurodyta žemiau, žiūrėti: Kaip su mumis susisiekti?);
– pateikti skundą priežiūros institucijai (Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (adresas A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, www.ada.lt)), jei manote, kad vadovaujantis BDAR Jūsų teisės buvo pažeistos.

Asmens duomenų saugojimas ir perdavimas tretiesiems asmenims

Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes pasiliekame teisę atskleisti Jūsų asmens duomenis asmens duomenų tvarkytojams, kurie teikia mums paslaugas ar atlieka darbus (informacinių technologijų, programinės įrangos priežiūros ir administravimo paslaugų, saugos paslaugų, dokumentų archyvavimo paslaugų teikėjai ir kt.) ir tvarko Jūsų duomenis Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, ir tiek kiek tai yra būtina. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių, siekdami užtikrinti, kad būtų įgyvendintas tinkamas organizacinis ir techninis asmens duomenų saugumas.

Privatumo politikos pakeitimai

Bendrovė pasilieka teisę keisti ir atnaujinti privatumo politiką. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami svetainėje. Reguliarus Svetainės turinio, kuris yra susijęs su Privatumo politikos pakeitimais, peržiūrėjimas yra Jūsų atsakomybė. Jei po Privatumo politikos pakeitimų Jūs ir toliau lankotės Svetainėje, laikoma, jog Jūs sutinkate su pakeitimais. 

Paskutinis Privatumo politikos atnaujinimas buvo atliktas 2020 m. vasario 18 d.

Kaip su mumis susisiekti?

Jei turite kokių klausimų, susijusių su šios Privatumo politikos sąlygomis, prašome su mumis susisiekti, žemiau nurodytu telefonu ar el. paštu:

Tel.: +370 659 55555

El. paštas: info@autobild.lt