Bažnyčiose bus laiminami automobiliai

Paskutinis rugsėjo sekmadienis – Keliaujančiųjų ir vairuotojų diena. Tokį sprendimą, atsižvelgusi į Lietuvos policijos kapeliono kunigo Aušvydo Belicko pasiūlymą, priėmė 2009 m. gegužės 26-28 dienomis posėdžiavusi Lietuvos vyskupų konferencija.

Tad šį sekmadienį – rugsėjo 27-ąją – šalies bažnyčiose bus meldžiamasi už visus keliaujančiuosius, tarp jų ir transporto priemonių vairuotojus, žuvusiuosius eismo įvykiuose, taip pat bus palaiminti automobiliai ir tie, kurie jais naudojasi, rašoma Policijos departamento svetainėje policija.lt.

Keliavimas yra viena iš mūsų bendravimo formų dėl to pamaldų dalyviai kviečiami apmąstyti ir savyje ugdyti tokias dvasines ir moralines savybes, kaip eismo taisyklių laikymasis, tarpusavio pagarba ir pagalba, mandagumas, kantrybė, gailestingumas, atsakomybė už save ir kitus eismo dalyvius bei daugelį kitų dorybių.

Šv. Mišiose dalyvaus ir policijos pareigūnai, kurie trumpai pakalbės apie saugaus eismo situaciją mūsų šalyje, kiekvieno suaugusiojo, taip pat vaiko atsakomybę dėl netinkamo elgesio kelyje galimų skaudžių padarinių. Kartu parapijiečiams, ypač vairuotojams, bus primintos ir 2007 metais Vatikane Katalikų bažnyčios paskelbtame dokumente „Sielovadinės gairės esantiems kelyje“ išdėstytos kultūringo, saugaus ir žmoniško elgesio kelyje tiesos.
Po pamaldų kunigai pašventins parapijiečių transporto priemones.

Informuojame, kad Vilniaus palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčioje šv. Mišios, po kurių bus palaiminti automobiliai, vyks 12.00 valandą. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje šį sekmadienį tokios apeigos bus atliekamos po kiekvienų šv. Mišių.

Policijos pareigūnai tikisi, kad šis dvasinis susitelkimas ir kunigo suteiktas palaiminimas sustiprins vairuotojų atsakingumą ir suteiks išmintingumo visada vykdyti Kelių eismo taisyklių reikalavimus, saugiai elgtis kelyje.

Primename, kad visus keliaujančiuosius ir vairuotojus globoja šv. Kristoforas.

www.auto-bild.lt