Civiliai

Užsakovo ir darbų vykdytojo dialogas: „Tai kas – gulintys policininkai, ar ką?“ „Taip.“ „O kodėl jie nenudažyti?“ „Jie – civiliai.“