Nuo kurio gnybto pradėti

Norėčiau sužinoti, kokiu eiliškumu reikia nuimti gnybtus nuo akumuliatoriaus? Ar galima atjungti akumuliatorių esant užvestam varikliui?

Marius iš Rokiškio

Reikia pradėti nuo neigiamo poliaus atjungimo. Prijungdami akumuliatorių pradedame nuo teigiamo poliaus, tačiau niekada negalima to daryti, kai variklis dirba. Tai mažiausiai gresia generatoriaus saugiklių perdegimu.

www.auto-bild.lt