GM pristatys naują „Opel“ gelbėjimo planą

Koncernas “General Motors” pats sukurs ir pristatys “Opel” markės gelbėjimo planą. Tai jis tikisi padaryti dar šių metų gruodį. Apie tai, kaip teigia Reuters, pranešė naujasis “GM Europe” vadovas Nikas Reilis, kuris neseniai pakeitė šį postą lig tol užėmusį Karlą Piterį Forsterį.

Vienu raktinių elementų šiame plane bus “Opel” gamybos apimčių mažinimas beveik 20-25 procentais. Tiesa, kaip pareiškė Reilis, kol kas dar nenumatytas būdas, kuriuo remiantis vyks šis “mažinimas”. Vienas iš būdų galėtų būti apie 10 tūkstančių darbuotojų atleidimas.

Reilis pridūrė, kad naujasis planas panašus į restruktūrizacijos planą, kurį buvo sukūręs kanadiečių “Magna” koncernas. Tačiau yra ir skirtumų – GM palanas nenumato Vokietijos gamyklos darbo vietų išsaugojimo, perkeliant gamybą iš Ispanijos gamyklos į Saragosą. “Mes remiamės ne politiniais, o ekonominiais principais”, – pakomentavo Reilis.

“Opel” markės restruktūrizacijai GM turės skirti beveik 3,3 milijardo eurų. Iš pradžių buvo manoma, kad šias lėšas turi duoti pats GM koncernas, tačiau vėliau buvo pranešta, kad koncernas tikisi visų šalių, kuriose yra “Opel” gamyklos, finansinio rėmimo.

“Magna” plane restruktūrizacijai buvo skiriama apie 4,5 milijardai eurų – šiuos pinigus žadėjo duoti Vokietijos Vyriausybė. Tačiau po to, kai GM atsisakė parduoti “Ople” markę Kanados-Rusijos konsorciumui, Vokietija šių pinigų nebeduos.

www.auto-bild.lt