Ožiai

Policininkas sustabdo automobilį. Atsidaro langas ir pasirodo pernelyg maloniai besišypsančio vairuotojo veidas. Stengdamasis įsiteikti pareigūnui taria:
– Sveiki, pone inspektoriau. Štai prašau: vairuotojo pažymėjimas, techninis pasas, suprantama, ir draudimo polisas. Tikrai nieko netrūksta. Viskas kaip turi būti…
Nuo galinės sėdynės pasigirsta vaiko balsas:
– Tėveli, o kur ožiai?