Raštelis

Vienam vairuotojui teko nakčiai savo brangų automobilį palikti gatvėje. Jis nusprendė apsidrausti – palikti už stiklo tokį raštelį: „Mano automobilyje nėra ko vogti“.

Kitą rytą jis randa išdaužtą automobilio langą ir kitą raštelį su užrašu: „Gerbiamas pone. Aš tik norėjau patikrinti jūsų žodžius…“