Žmona išdavikė

Policininkas sustabdo automobilį. Jo vairuotojas klausia:
– Sveiki, pareigūne. Kokios problemos?
– Jūs viršijote greitį. Važiavote 100 km/h greičiu, nors leidžiama 80 km/h.
– Klystate, pareigūne. Aš važiavau 90 km/h greičiu.
Čia įsiterpia žmona:
– Ne, Antanai. Tu važiavai 110 km/h greičiu.
Vyras labai piktai į ją dėbteli.
Policininkas:
– Beje, jūsų viena stabdžių lempa sudaužyta.
Vairuotojas:
– Sudaužyta? Atleiskite, pareigūne. Bet tikrai to nebuvau pastebėjęs.
Vėl įsiterpia vairuotojo žmona:
– Antanai, tu jau visą savaitę žinojai apie sudužusią lempą.
Vyras vėl piktai pažiūri į žmoną.
Policininkas:
– Matau, kad sėdite neprisisegęs diržo.
Vyras: tai kai sustojau, tuoj pat nusisegiau.
Moteris:
– Antanai, tu niekada nesisegi saugos diržo…
Vyras neištvėręs jai į veidą:
– AR TU KADA NORS NUTILSI!!
Policininkas:
– Ponia, nejau jis taip visada su jumis elgiasi?
Moteris:
– Nea. Tik tuomet, kai išgėręs…