Žvaigždė ir teisės

Taip jau atsitiko, kad policininkas už greičio viršijimą sustabdė vieną garsią moterį ir gražiai paprašė jos parodyti vairuotojos pažymėjimą.

Žvaigždė supykusi:
– Tai gal pagaliau susitarkite su savo kolegomis! Tampriau bendradarbiaukite! Dar vakar vienas jūsiškis iš manęs atėmė pažymėjimą, o jau šiandien norite, kad aš jį jums vėl parodyčiau!