Patrenktas sunkvežimio ir gyvas

Vyrą partrenkė sunkvežimis. Gulintį gatvėje jį apžiūrėjo gydytojas. Kruopščiai apžiūrėjęs jis padaro išvadą:
– Miręs.
Partrenktas vyriškis, išgirdęs žodį „Miręs“, sušunka:
– Aš ne miręs, aš gyvas!!!
Įsiterpia žmona:
– Nusiramink, brangusis, gydytojas geriau žino…