GM didina investicijas į „Opel“

Amerikos automobilių koncernas „General Motors“ iš naujo peržiūrėjo „Opel“ kompanijos reztruktūrizavimo planus. GM vadovybė pasiruošusi į šią kompaniją investuoti 1,9 mlrd. eurų vietoje planuotų 600 milijonų. Amerikiečiai daugiau kaip tris kartus padidino sumą, kurią rengėsi investuoti į „Opel“.

GM teigimu, restruktūrizacijos suma –  3,3 mlrd. eurų. 2,7 milijardus eurų iš šios sumos kol kas buvo planuojama gauti iš Europos šalių, kuriose įsikūrę „Opel“ koncerno automobilių gamyklos. Vien tik 1,5 milijardus eurų, pagal GM vadovybės apskaičiavimą, turėjo išmokėti Vokietijos vadovybė. Restruktūrizacijos metu, GM vadovybė planuoja sumažinti darbuotojų skaičų Europos gamyklose. Iš planuojamų 8,3 tūkstančių vien Vokietijoje bus atleista 3,9 tūkst. darbininkų.

www.auto-bild.lt