Lietuvos miestuose tvarkomos gatvės

Remiant Europos regioninės plėtros fondui, šiuo metu 38 Lietuvos savivaldybėse vyksta gatvių ir vietinės reikšmės kelių rekonstrukcijos darbai, iš viso įgyvendinama apie 50 projektų. Pirmieji savivaldos transporto projektai baigiami jau gegužės mėnesį – rekonstruotas gatves atvers Tauragė ir Šilutė, birželio mėnesį – Anykščiai ir Rietavas, dalis savivaldybių pirmuosius projektus ketina įgyvendinti iki vasaros pabaigos, rašoma pranešime.

„Europos Sąjungos parama, ypač sunkmečio laikotarpiu, – didelė pagalba savivaldybėms, norinčioms pagerinti savo gatvių ir vietinių kelių būklę. Kaip greitai ir kaip sėkmingai šia parama pasinaudojama, priklauso nuo pačių savivaldybių aktyvumo“, – sakė susisiekimo ministras Eligijus Masiulis.
 
Iki šiol savo transporto projektams savivaldybės panaudojo 17,5 mln. litų 2007-2013 m. laikotarpio ES paramos lėšų. Daugiausia darbų – už 2,7 mln. litų – yra atlikta Šilutėje.
 
Panaudojant ES paramos lėšas, Anykščių savivaldybėje šiuo metu baigiamas projektas, kurio metu bus rekonstruota 14 Anykščių miesto ir seniūnijų gatvių. Šilutėje įpusėta Darbininkų mikrorajono 7 gatvių rekonstrukcija – gegužės mėnesį baigiamos tvarkyti pirmosios 3 gatvės. Tauragėje jau beveik baigta rekonstruoti arti senamiesčio esanti M. Mažvydo gatvė, Rietave – Žalioji ir Žemaičių gatvės.
 
Didžiausia ES parama skiriama Kauno miesto savivaldybei – 24,5 mln. litų. Už šias lėšas planuojama rekonstruoti A. Juozapavičiaus prospektą, Parodos ir K. Petrausko gatvių dalis, rekonstruoti tiltą per Jiesią ir privažiuojamuosius kelius. Projektų įgyvendinimo darbus savivaldybė ketina pradėti šių metų rudenį.
 
Daugelis gatvių Lietuvos regionuose iki rekonstrukcijos buvo žvyruotos, kai kurios turėjo labai seną, susidėvėjusią asfalto dangą. Rekonstruojant gatves paklojama kokybiška asfalto danga, pagrindinėse gatvėse įrengiami šaligatviai ir dviračių takai, apšvietimas, pasirūpinama želdiniais. Atliekami darbai pagerina kasdienes vietinių žmonių gyvenimo sąlygas, pagerina eismo saugą, be to, sudaro palankesnes sąlygas plėtoti verslą, turizmą, pritraukti investicijas.
 
Pasak ministro, šiuo finansiniu laikotarpiu savivaldybėms suteikta galimybė pačioms planuoti savo regionui svarbius transporto infrastruktūros projektus, nes jos geriausiai žino savo rajono kelių ir gatvių būklę bei vietinių žmonių poreikius. ES parama pasieks visas Lietuvos savivaldybes.
 
Iš viso 2007–2013 m. laikotarpiu Lietuvoje numatoma įgyvendinti 174 savivaldos transporto projektus, jiems suteikiama 428 mln. litų ES parama. Lėšos regionų transporto infrastruktūros projektams yra paskirstytos tolygiai pagal tam tikrus kriterijus, pvz., pagal bendrą regiono teritorijoje esančių kelių ilgį, regione registruotų transporto priemonių skaičių.
www.auto-bild.lt