Mane sustabdė policininkas!

Tarp policijos ir vairuotojų dažnai pasitaiko įvairių konfliktų: netinkamai stabdė, nekultūringai bendravo ar neišdėstė pažeidimo priežasčių. Mes paaiškinsime, kaip patruliavimo metu privalo elgtis pareigūnas ir ką gali vairuotojas.

Prieš kelerius metus šių eilučių autorius papuolė į gana kuriozišką situaciją. Matydamas, jog žalias šviesoforo signalas mirksi, o iki jo dar likę keliasdešimt metrų, nutariau staigiai nestabdyti, kad iš paskos važiuojantis neatsitrenktų į galą, bet pabaigti važiavimą. Mano šventu įsitikinimu, kai kirtau šviesoforo liniją, degė geltona, o ne raudona šviesa. Netoliese patruliavę policijos pareigūnai buvo visiškai kitos nuomonės. Jie surašė administracinės teisės pažeidimo protokolą už važiavimą degant raudonam šviesoforo signalui.

Kiek kitokia istorija nutiko vilniečiui Rokui. Viename interneto forumų jis rašo: “Vilniuje, Zarasų gatvėje (iš Naujosios Vilnios plento aplinkeliu važiavau link stoties) mane prisivijo kelių policijos automobilis su įjungtais švyturėliais. Iškart sustojau kaip ir priklauso. Pareigūnas patikrino dokumentus, pasakė, jog viršijau leistiną greitį ir liepė eiti į jų automobilį. Tuomet parodė “Traffik Parol” rodmenis – 84 km/h – ir paklausė, ar žinau, koks leistinas greitis. Sakau – 60 km/h.

Va čia ir prasideda nesklandumai. Protokole man surašė, kad leistiną greitį viršijau ne 24, o 34 km/h. Įdomiausia, kad ties “Audėjo” fabriku iš tiesų yra maždaug 300 m kelio atkarpa, kurioje greitis nuo 60 sumažintas iki 50 km/h, o toliau vėl padidintas iki 60 km/h. Su prietaiso rodmenimis sutinku. Nesutinku tik su tuo, kad greitį viršijau 34, o ne 24 km/h”.
Tokių ir panašių istorijų kiekvienas vairuotojas galėtų pripasakoti aibes. Kas teisus, o kas ne, mes šį kartą nesiaiškinsime. Skaitytojus norime supažindinti su kita medalio puse, kuri gali padėti išvengti įvairiausių nesklandumų bendraujant su policijos pareigūnais. Taigi panagrinėkime kaip gali ir negali patruliuoti policijos pareigūnai, kaip ir kur jie turi stabdyti automobilius, kaip privalo bendrauti su vairuotojais ir t.t.

Visuomet galima pasitikrinti, kur patruliuoja ekipažas

Policijos patruliai gaudyti kelių eismo taisyklių pažeidėjus gali trimis būdais: patruliuodami viešai arba neviešiai bei taikyti abu patruliavimo metodus, t.y. mišriuoju būdu. Pirmuoju atveju (viešasis patruliavimas) patrulių automobilis turi būti nudažytas specialiomis spalvomis su skiriamaisiais ženklais, o patys pareigūnai privalo dėvėti uniformą.
Antruoju atveju (neviešas patruliavimas) automobilis būna nenudažytas specialiomis spalvomis ir be skiriamųjų ženklų, o pareigūnui neprivalu vilkėti uniformos. Policijos eismo priežiūros tarnybos atstovai teigia, kad jie turi penketą specialiai nenudažytų ir nepaženklintų automobilių. Šiomis mašinos patruliuojama dažniausiai šiltuoju metų laiku, kai vairuotojai važiuoja didesniu greičiu nei žiemą.

Kaip privalo elgtis jus stabdantis pareigūnas? Pirmiausia jis turi vilkėti uniformą. Mosikuoti ranka, kaip tai daro autostopu keliaujantys žmonės, jis negali. Pareigūnas automobilį gali stabdyti tik specialia lazdele, skirtuliu su raudonu atšvaitu arba liepdamas sustoti per automobilio garsiakalbį. Stabdydamas jūsų automobilį naktį, pareigūnas privalo vilkėti uniformą su šviesą atspindinčiais elementais. Lazdelė arba skritulys taip pat turi atspindėti šviesą. Atkreipkite dėmesį ir į tai, kad būtų įjungti ir jus stabdančio policijos automobilio švyturėliai. Jei vis dėlto manote, kad jus sustabdę pareigūnai gali būti banditai, neatidarydami jiems durelių ar lango, skambinkite numeriu 112 ir pasiteiraukite ar toje vietoje tikrai patruliuoja policijos ekipažas.

Derėtų nepraleisti pro ausis ir šios informacijos. Patruliai negali stabdyti jūsų automobilio ten, kur jums sustojus gali įvykti avarija, jūs galite sukelti grūstis arba trukdyti kitiems eismo dalyviams pravažiuoti.

Dažniausias skundas – policijos pareigūnas neprisistatė

Dauguma mūsų šalies patrulių moka ir išties labai kultūringai bendrauja su eismo taisyklių pažeidėjais. Tačiau realiame gyvenime pasitaiko visko. Kaip turi elgtis jus sustabdęs pareigūnas?

Pirmiausia patrulis privalo pasisveikinti, atiduoti pagarbą, pasakyti policijos įstaigos ir (ar) padalinio pavadinimą, savo pareigas, pavardę bei trumpai ir aiškiai išdėstyti sustabdymo priežastis. Jums pareikalavus, pareigūnas privalo parodyti tarnybinį pažymėjimą. Tačiau nesitikėkite, kad jį policininkas jums duos į rankas.

Taip pat bendraudamas su jumis pareigūnas privalo būti ramus, santūrus, kantrus, mandagus ir taktiškas bei kreiptis “jūs”. Jam draudžiama veltis į ginčus, prarasti savitvardą, šiurkščiai atsakyti į šiurkštumą ar vadovautis asmeninėmis nuostatomis.

Jei manote, kad pareigūnas su jumis bendravo ne taip kaip dera, jo elgesį ir veiksmus galite apskųsti tiesioginiam jo viršininkui. Įdomiausiai tai, kad dažniausiai skųsdami patrulių elgesį, žmonės nurodo, jog pareigūnas jiems neprisistatė.

Kaip taisyklingai turi stabdyti policijos pareigūnas
1. Prieš stabdydamas automobilį patrulis turi įvertinti visas galimas aplinkybes, kad stabdymo metu nekiltų grėsmė jo ir kitų žmonių saugumui, sustojusi transporto priemonė netrukdytų kitiems eismo dalyviams. Stabdydamas automobilį, patrulis privalo vengti vietų, kuriose sustoti ir stovėti draudžia kelio ženklai ar ženklinimas.
2. Jus stabdantis policijos pareigūnas turi būti uniformuotas.
3. Uniformuotas pareigūnas stabdyti automobilį gali specialia lazdele, skirtuliu su raudonu atšvaitu arba per garsiakalbį liepdamas sustoti. Norėdamas atkreipti jūsų dėmesį, gali duoti signalą ir švilpuku.
4. Naktį jus stabdantis pareigūnas privalo vilkėti uniformą su šviesą atspindinčiais elementais, dirbti tik specialiomis spalvomis dažytu ir policijos skiriamaisiais ženklais pažymėtu automobiliu, patrulyje turi dirbti ne mažiau kaip du policijos pareigūnai, pareigūnas jus gali stabdyti tik šviesą atspindinčia lazdele ar skrituliu, taip pat turi būti įjungti patrulių automobilio švyturėliai.

Kaip turi elgtis jus sustabdęs pareigūnas
1. Pasisveikinti, atiduoti pagarbą, pasakyti policijos įstaigos ir (ar) padalinio pavadinimą, savo pareigas, pavardę bei trumpai ir aiškiai išdėstyti sustabdymo priežastį.
2. Jums pareikalavus, pareigūnas privalo parodyti tarnybinį pažymėjimą, neperduodamas jo į jūsų rankas. Rodomas pažymėjimas negali būti įdėtas į piniginę ar aplanką, negali būti uždengti jo įrašai ir pan.
3. Patruliai, bendraudami su asmenimis, privalo būti ramūs, santūrūs, kantrūs, apgalvotai reikšti savo mintis ar nuomonę, kreiptis tik “jūs”, pastabas ir reikalavimus išsakyti pagarbiai, įtikinamai ir neįžeidžiant.
4. Patruliui draudžiama įsivelti į ginčus su asmenimis, prarasti savitvardą, šiurkščiai atsakyti į šiurkštumą ar vadovautis asmeninėmis nuostatomis.

Teisininko komentaras
Arnas Paliukėnas, advokatas
Teisės aktuose nėra aiškiai ir vienareikšmiškai numatyta, kad tarnybinis patrulių automobilis turi būti gerai matomas. Vadinasi, pareigūnai gali patruliuoti ir liaudiškai sakant sėdėdami krūmuose ar slėpdamiesi už kitų jų automobilį užstojančių objektų. Kita vertus, jei manote, kad jus sustabdęs pareigūnas elgiasi netinkamai, tikrai galite fotografuoti ar filmuoti jo veiksmus – tokia medžiaga palengvintų įrodinėjimą. Tačiau vien tuo nereikėtų apsiriboti. Jei turite galimybių, apie netinkamą pareigūno elgesį derėtų pranešti budėtojų daliai bei parašyti skundą.

Išvada
Klysti žmogiška. Tai turėtų suprasti tiek policijos pareigūnai, tiek patys vairuotojai. Juk dažnai konfliktinė situacija kelyje kyla dėl mažiausių niekų, kurie greitai perauga į tikrą karą. Kaip to išvengti? Vairuotojams derėtų žinoti savo teises ir specialiai neaštrinti situacijos. Lygiai taip pat turėtų elgtis ir policijos pareigūnas – neperžengti savo kompetencijos ribų. Kai patruliai pradės labiau gerbti vairuotojus, o vairuotojai nustos galvoti, kad visi juos stabdantys policijos pareigūnai nori tik kyšio, išsispręs tikrai daug problemų.