Tęsiasi magistralės ties Grigiškėmis rekonstrukcija

Remiant Europos Sąjungos sanglaudos fondui, birželį numatoma baigti pirmąjį magistralės Vilnius–Kaunas ruožo ties Grigiškėmis rekonstrukcijos etapą. Šiemet taip pat numatoma pradėti antrąjį darbų etapą, kurį pabaigus 2011 metais šis magistralės ruožas atitiks tarptautinius standartus, užtikrins geresnes ir saugesnes eismo sąlygas.

„Magistralinis kelias Vilnius–Kaunas–Klaipėda priklauso tarptautiniam transporto koridoriui, todėl jo kokybė svarbi tiek Lietuvos, tiek tarptautiniam susisiekimui, kelionėms ir verslui, šalies tranzito galimybėms. Šio kelio ruože ties Grigiškėmis nuolat auga eismo intensyvumas, be to, tai viena iš avaringiausių magistralės vietų. Atliekama rekonstrukcija padidins kelio pralaidumą, iš esmės pagerins eismo sąlygas ir saugą“, – sakė susisiekimo ministras Eligijus Masiulis.

Eismo sąlygos kelyje ties Grigiškėmis yra itin sudėtingos, nes judri tarptautinė magistralė dalina šią seniūniją į dvi dalis – pramoninę teritoriją šiaurinėje dalyje ir gyvenamąją pietinėje. Automagistralės kategoriją atitinkantis kelias šiame ruože iki rekonstrukcijos buvo naudojamas kaip reguliuojamo eismo gatvė, kurioje buvo dvi sankryžos su susikertančiais transporto srautais bei kelios apsisukimo vietos. Dažnai avarines situacijas sukeldavo pėstieji ir dviratininkai, neleistinose vietose kertantys magistralę.

Situaciją iš esmės pakeis dviem etapais vykdomi rekonstrukcijos darbai, apimsiantys 6 km ilgio magistralės ruožą ties Grigiškėmis (nuo 13-to iki 19-to km). Nuo Vilniaus ir nuo Kauno pusės ties Grigiškių riba bus įrengtos dvi skirtingų lygių sankryžos, rekonstruotos dvi požeminės pėsčiųjų perėjos, pastatytas pėsčiųjų viadukas per automagistralę, rekonstruojamas tiltas per Vokės upę bei statomas naujas tiltas per Vokės tvenkinį. Magistralės danga bus sustiprinta ir praplatinta, įrengti apsauginiai atitvarai ir apšvietimas. Vietos gyventojų patogumui bus nutiesti du jungiamieji keliai, pėsčiųjų ir dviračių takai, įrengtos garsą slopinančios sienutės tarp kelio ir gyvenamųjų namų.

Pirmajame etape daugiausia rekonstrukcijos darbų vykdoma magistralės ruože nuo Vilniaus pusės. Iki birželio pabaigos bus pastatyta skirtingų lygių sankryža, pėsčiųjų viadukas, rekonstruotos požeminės perėjos ir viadukas per geležinkelį, paplatintas tiltas per Vokę, baigtas rekonstruoti beveik 3 km ilgio magistralės ruožas, nutiesti jungiamieji keliai. Be to, už Grigiškių abipus magistralės 3,5 km ruože įrengiamos tinklo tvoros nuo laukinių žvėrių.

Antrąjį rekonstrukcijos etapą numatoma pradėti šių metų antroje pusėje ir baigti 2011 m. pabaigoje. Darbai vyks įgyvendinant projektą „Transeuropinio tinklo kelio E85 (Vilnius–Kaunas–Klaipėda) rekonstravimas. Ruožo per Grigiškes rekonstrukcija (II etapas)“.

Abiems rekonstrukcijos etapams finansuoti naudojama ES Sanglaudos fondo parama: pirmajam etapui – 2004–2006 m. finansinio laikotarpio, antrajam – 2007–2013 m. laikotarpio lėšos. Pirmojo etapo projekto vertė yra 22,34 mln. litų (iš jų ES parama – 6,98 mln. litų), antrojo etapo projekto vertė – 94,91 mln. litų, didžiąją dalį numatoma finansuoti ES lėšomis.

Pirmojo rekonstrukcijos etapo darbais baigiamas ilgalaikis projektas Nr. 2004/LT/16/C/PT/003 „IXB transporto koridoriaus plėtra 2004–2006 metais“, kurio metu nuo 2004 m. buvo atliekami magistralės E85 Vilnius–Kaunas–Klaipėda bei kelio A13 Klaipėda–Liepoja rekonstrukcijos darbai. Įgyvendinant šį projektą, į šalies kelių infrastruktūrą iš viso investuota 158,8 mln. litų ES Sanglaudos fondo lėšų. Pagal Europos Komisijos nustatytus reikalavimus visi minėto finansinio laikotarpio darbai baigiami iki 2010 m. pabaigos.

www.auto-bild.lt