Nuvažiuoja žmogelis į mašinų turgų, apsižiūri ir sako:
-Paimsiu šitą.
Pardavėjas sako:
-Gerai. Bet žinokite, kad nusipirkote ne bet kokią mašiną, o stebuklnigą. Kai
pasakote „Ačiū Dievui“ – ji važiuoja, kai pasakote „Stop“ – ji sustoja.
Važiuoja žmogelis, užsisvajoja ir nepamato skardžio.
Paskutinėmis sekundėmis apsidairo ir pamato skardį.
Tada sako:
-Stop!!! Stop!!!
Sustoja ir sako:
-Ačiū Dievui.