Vairavimas be nugaros skausmo

Važiuoti automobiliu atsistojus niekaip nepavyks. O kadangi žmogus sutvertas ne sėdėti, kelionėje dažnai paskausta nugara.

Keletas paprastų triukų užkirs kelią blogiems pojūčiams.

Jei prie vairo bus sėdima taisyklingai, tik tuomet pavyks važiuoti neįsitempus. Keletas patarimų, kaip reikia sėdėti:

– Žmogaus sėdimoji dalis turi būti kiek galima arčiau atlošo.
– Pristumti sėdynę į priekį tiek, kad kojos būtų šiek tiek sulenktos, o pedalai lengvai pasiekiami.
– Sėdynės atlošą palenkti taip, kad vairą laikytumėte truputį sulenktomis rankomis per alkūnes, pečiai turi remtis į atlošą.
– Sėdėti būtina kiek galima aukščiau. Taip pavyks užtikrinti geresnį matomumą ir dubuo bus tiesus.
– Sėdimojo paviršiaus ilgį sureguliuokite taip, kad tarp pakinklio ir sėdynės krašto tilptų trys pirštai.
– Stuburo atramą (t.y. sėdynės atlošą) reikia sureguliuoti taip, kad ji pirmiausiai būtų prigludusi prie juosmens (diržo srityje) nugaros srityje.
– Viršutinė galvos atramos briauna turi sutapti su viršugalviu.
–  Atstumas tarp galvos ir galvos atramos neturi būti didesnis kaip 10 centimetrų.

Gera automobilio sėdynė:

Kietų apmušalų sėdynė nugarą prilaiko geriau nei minkštų
Atrama turėtų mažiausiai siekti iki pečių ir jokiu būdu ne žemiau
Labai svarbu yra nugaros prilaikymas iš šonų ir reguliuojama pusiaujo ir stuburo atrama
Reguliuojamos turėtų būti ir galvos atramos, ir sėdimosios dalies aukštis ir palinkimo kampas
Sėdimoji dalis turėtų būti pailginama, kad šlaunys remtųsi į sėdynę – tai pagalba nugarai

„AutoBild Lietuva“ Nr.13

Važiuoti automobiliu atsistojus niekaip nepavyks. O kadangi
žmogus sutvertas ne sėdėti, kelionėje dažnai paskausta nugara.
Keletas paprastų triukų užkirs kelią blogiems pojūčiams.
■■ Jei prie vairo bus sòdima taisyklingai, tik tuomet
pavyks vaÏiuoti ne∞sitempus. Keletas patarim˜, kaip
reikia sòdòti:
 Îmogaus sòdimoji dalis turi bti kiek galima
arãiau atlo‰o.
 Pristumti sòdyn´ ∞ priek∞ tiek, kad kojos bt˜
‰iek tiek sulenktos, o pedalai lengvai pasiekiami.
 Sòdynòs atlo‰à palenkti taip, kad vairà laikytumòte
truput∞ sulenktomis rankomis per alknes,
peãiai turi remtis ∞ atlo‰à.
 Sòdòti btina kiek galima auk‰ãiau. Taip pavyks
uÏtikrinti geresn∞ matomumà ir dubuo bus tiesus.
 Sòdimojo pavir‰iaus ilg∞ sureguliuokite taip,
kad tarp pakinklio ir sòdynòs kra‰to tilpt˜ trys pir‰tai.
 Stuburo atramà (t.y. sòdynòs atlo‰à) reikia
sureguliuoti taip, kad ji pirmiausiai bt˜ prigludusi
prie juosmens (dirÏo srityje) nugaros srityje.
 Vir‰utinò galvos atramos briauna turi sutapti su
vir‰ugalviu.
 Atstumas tarp galvos ir galvos atramos neturi
bti didesnis kaip 10 centimetr˜.