Vairuotojau, prisimink, kad angelai sargai skraido negreičiau kaip 100 km per valandą greičiu…