– Ką jūs darytumėt, jei nuvažiavę apie kilometrą savo automobiliu staiga
suvoktumėt, kad raktą nuo jo palikot garaže? – klausia vairavimo
instruktorius.
– Spausčiau ant stabdžių ir išlipčiau iš mašinos pasižiūrėt į tą idiotą,
kuris ją stumia.