„Hyundai“ – tai automobilinis Robinas Hudas – jis vagia dizainą iš
turtingų ir parduoda jį vargšams.