Mokykloje mokytoja bara mažylį.
– Tai labai blogas žodis! Kur tu jį girdėjai?
– Mano tėtė taip sako.
– Nedrįsk daugiau jo kartoti. Tu net nežinai jo reikšmės!
– Ot ir žinau! Tai reiškia, kad mašina neužsiveda.