Pavojingas ne tik kalbant

Apie pavojų kylantį kalbant mobiliuoju telefonu vairuojant rašyta jau nemažai. Tačiau mobilūs telefonai vis dažniau naudojami bendravimui tekstinėmis žinutėmis, ypač mėgsta tai jaunimas. Atrodo, paprasta logika sakytų, kad SMS žinučių tvarkymas už vairo kelia gerokai didesnį pavojų – galų gale nuo kelio nukrypsta ne tik dėmesys, bet ir žvilgsnis.

Tačiau, kaip rašo autoblog.com, jaunimas linkęs neįvertinti šio pavojaus. JAV atlikta apklausa rodo, kad tik 35 proc. 14-17 metų paauglių sutinka su teiginiu, kad teksto tvarkymas vairuojant gali būti žūties priežąstimi. Palyginimui, vairavimą išgėrus mirtinai pavojingu laiko 55 proc. apklaustųjų.

Panašus santykis išlieka ir klausiant, ar tam tikra veikla gali būti eismo įvykio priežąstimi. 63 proc. mano, kad tai gali įvykti naudojantis teksto žinutėmis, o 78 proc. – išgėrus.

Be kita ko, reiktų atkreipti dėmesį, kad net vairavimo išgėrus pavojaus priežąstimi nelaiko pakankamai didelė dalis apklaustųjų.

Tolesnė analizė šiek tiek atskleidžia tokio įsitikinimo priežąstis. 55 proc. yra įsitikinę, kad SMS gali priartinti įvykį, bet jie spės sureaguoti. Vairuojant išgėrus, pasitiki savimi tik 36 proc.

Tačiau 2008 m. atlikti tyrimai rodo ką kita. 17-24 metų vairuotojų reakcijos laikas padidėdavo  35 proc. naudojant SMS, ir tik 12 proc. – išgėrus legaliai leistą alkoholio dozę. (Aišku, nekalbame apie vairavimą prisigėrus iki žemės graibymo.). Tiesa, alkoholis veikia nuolat, o telefonu, tikėtina, nesinaudojama visą kelią.

Įvertinta, kad JAV per metus iki 200 tūkst. avarijų įvyksta būtent dėl SMS naudojimo vairuojant.

www.auto-bild.lt