Sėkminga metų pradžia

2011-uosius Lietuvos naujų automobilių rinka pradėjo 105 procentų augimu.

46 psl.