Susisiekimo ministerija palaiko jaunimo iniciatyvas kuriant elektromobilių infrastruktūrą

Susisiekimo ministerija, siekdama skatinti gabaus ir entuziastingo Lietuvos jaunimo, baigusio aukštojo mokslo studijas užsienyje, profesinio tobulinimo ir gerosios praktikos pritaikymo savo šalyje iniciatyvas, jau trečius metus dalyvauja Jaunųjų profesionalų programoje (JPP) „Kurk Lietuvai“. Šiemet ministerijoje dirbs ir savo veikla prie Lietuvos gerovės kūrimo prisidės du jauni profesionalai.

„Programos „Kurk Lietuvai“ iniciatyva labai aktuali Susisiekimo ministerijai. Mes daug dėmesio skiriame skatindami mokslo ir verslo bendradarbiavimą bei inovacijas. Manau, kad būtent todėl jauni žmonės, baigę studijas užsienyje, grįžę į Lietuvą nori dirbti susisiekimo srityje. Esu tikras, kad ši partnerystė leis įgyvendinti ne vieną mūsų šaliai naudingą projektą“, – sako Susisiekimo ministerijos kancleris Tomas Karpavičius.

Pasak T. Karpavičiaus, ministerija palaiko JPP „Kurk Lietuvai“ dalyvių Ryčio Kėvalaičio, studijas baigusio Šefildo universitete (Jungtinė Karalystė), ir Luko Inokaičio, Stokholmo universiteto (Švedija) absolvento, norą ir iniciatyvas dirbti elektromobilių infrastruktūros plėtros klausimais, skatinant  visuomenę naudotis elektromobiliais ir siekti sumažinti naftos produktų vartojimą transporto sektoriuje bei sušvelninti transporto poveikį aplinkai.

Elektromobilių ir jų infrastruktūros plėtra yra numatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012–2016 m. programoje, Nacionalinėje susisiekimo plėtros 2014–2022 metų programoje. Be to, šių metų pabaigoje bus patvirtinta alternatyvių degalų infrastruktūros diegimo direktyva, įpareigojanti šalis kurti infrastruktūrą elektromobiliams. Taigi, nepriklausomai nuo valstybių narių brandos ir pažangos šioje srityje, bus nustatyta pareiga formuoti ne tik politiką, bet ir imtis konkrečių elektromobilių ir jų infrastruktūros plėtros veiksmų.

JPP „Kurk Lietuvai“ – pirmoji ir kol kas vienintelė profesinio tobulėjimo bei gerosios užsienio praktikos pritaikymo programa Lietuvoje. Joje dalyvauja daugiau nei 25 ministerijos ir joms pavaldžios įstaigos, taip pat – Vyriausybė, Seimo kanceliarija.

www.www.auto-bild.lt