Ar galima vasarą naudoti vandenį aušinimo sistemoje?

Neseniai draugas pakeitė mano automobilyje radiatorių. Po ranka neturėjo aušinimo skysčio, todėl į sistemą įpylė paprasčiausio vandens. Ar galiu taip važinėti, kol yra šilta, ar turiu nedelsdama nuvažiuoti į servisą, kad pakeistų skystį? Aušra
Esant avarinei situacijai į aušinimo sistemą galima įpilti šiek tiek vandens, bet jis negali atstoti aušinimo skysčio. Šiuolaikinių variklių veikimo temperatūra yra
artima vandens virimo temperatūrai ar net aukštesnė. Tai yra slėginės sistemos, kuriose vanduo taip pat užverda aukštesnėje nei 100 °C temperatūroje, bet
jos buvo sukurtos turint mintyse skysčius, kurie pradeda virti 20–30 °C aukštesnėje temperatūroje, nei užverda vanduo. Net senesnių automobilių variklių
aušinimo sistemose nepatartina palikti vandenį ilgesniam laikui, nes tai paspartina koroziją ir apnašų susidarymą ant aušinimo sistemos elementų.
ABL, 2014 m. Nr. 5