913 tūkst. transporto priemonių sustabdytas leidimas dalyvauti eisme

Įsigaliojus Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nuostatoms, valstybės įmonėje „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“) nuo 2014 m. liepos 1 d. pradėta taikyti leidimo transporto priemonei dalyvauti eisme (toliau – leidimas) sustabdymo procedūra.

VĮ „Regitra“ praneša, kad leidimas jau sustabdytas toms transporto priemonėms, kurių privalomosios techninės apžiūros galiojimas pasibaigė iki 2014 m. liepos 1 d., iš viso 913 tūkst. transporto priemonių.

Pasitikrinti, ar leidimas sustabdytas, galima VĮ „Regitra“ svetainėje regitra.lt elektroninių paslaugų portalearba skyriuje „Paieška transporto priemonių registre”. Atkreipiame dėmesį, kad dėl šių leidimų sustabdymo transporto priemonių valdytojams nebus siunčiami individualūs pranešimai.

Įstatymo nuostatos reikalauja, kad priežastys, dėl kurių buvo sustabdytas leidimas, turi būti pašalinamos per 90 dienų. Jei per šį laikotarpį jos bus nepašalintos, leidimas bus panaikintas, o transporto priemonė bus išregistruojama. Išregistravus transporto priemonę, valstybinio registracijos numerio ženklai bus pripažinti negaliojančiais ir juos reikės grąžinti VĮ „Regitra“. Vėl dalyvauti eisme transporto priemonė galės tik ją įregistravus Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintose Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

Išregistravimo galima išvengti, jei, nepasibaigus 90 dienų laikotarpiui, transporto priemonės valdytojas kreipsis su prašymu dėl leidimo sustabdymo. Leidimą sustabdyti galima iki vienų metų laikotarpiui.

Informacija dėl leidimo sustabdymo pateikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 30 d. įsakymu Nr.1V-445 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 260 „Dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“.

www.www.auto-bild.lt