Rugpjūtį bus tikrinami įmonių ar įstaigų įrengti paslaugų kelio ženklai

Vilniaus miesto savivaldybė informuoja įmones ir įstaigas, kurios yra įsirengusios paslaugų kelio ženklus pagal išduotus leidimus, kad rugpjūčio mėnesį bus atliekamas jų būklės patikrinimas, vertinant ar paslaugų kelio ženklai atitinka Kelių eismo taisyklių ir Kelio ženklų įrengimo taisyklių reikalavimus.

Šie paslaugų kelio ženklai turi būti sutvarkyti, atitikti keliamus reikalavimus. Kelio ženklai, kurių įmonės ar įstaigos neprižiūri, bus demontuojami.

Vilniaus miesto savivaldybė primena, kad įmonės ir įstaigos turi vykdyti pastatyto kelio ženklų priežiūrą – ženklai turi būtų švarūs, nesulankstyti, gerai pritvirtinti ir pan.

Kelių eismo taisyklių reikalavimai nustato, kad kelio ženkluose draudžiama nurodyti informaciją, susijusią su asmens ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla, skatinančia įsigyti prekių ar naudotis paslaugomis (pavyzdžiui: įmonės pavadinimą, prekės ženklą, teikiamų paslaugų rūšį, adresą, telefoną ir kita).

www.www.auto-bild.lt