Audi – atsakingiausia Vokietijos bendrovė

Vokietijos vartotojai įsitikinę, jog AUDI AG – visais atžvilgiais patikimiausia šalies bendrovė. Šią žinią pranešė 2014 metų Verslo bendrojo atsakingumo indeksą (SIS) sudariusi rinkos tyrimų bendrovė  Facit Research. Garbingame lyderių sąraše Audi aplenkė antroje vietoje likusią BMW ir trečioje – Hipp įmonę.

Bendrasis verslo atsakingumo indeksas nustatomas įvertinant visas verslo atsakomybės sritis – ekonominį, ekologinį ir socialinį atsakingumą.  Audi pirmauja visose šiose srityse. Ekologinio atsakingumo lyderystę užtikrina rūpestis ne tik gaminamų automobilių keliamos taršos mažinimu, bet ir pastangos mažinti taršą gamybos procese bei naujausia iniciatyva vadinamųjų „žaliųjų” gamyklų statyba. Socialinę atsakomybę geriausiai iliustruoja metai iš metų gaunamas geriausio darbdavio įvertinimas, kurį pelno tiek Vokietijoje esančios Audi įmonės, tiek po visą pasaulį išsibarstę užsienio padaliniai. Prie to prisideda naujų darbo vietų kūrimas ir esamų apsauga probleminės ekonomikos regionuose bei gausios jaunimo profesinio apmokymo bei įdarbinimo programos. Bendrovės ekonominę atsakomybę geriausiai reprezentuoja sąžininga konkurencija prieš tiesioginius konkurentus, palankūs santykiai su tiekėjais ir puiki klientų asmens duomenų apsauga, turint galvoje, kad tokių duomenų surenkama pakankamai daug.

„Savo gaminiams ir veiklos procesams  išskirtinį dėmesį skiriame jau kurdami bendrovės veiklos strategiją. O šis aukštas įvertinimas tik dar kartą patvirtina,  kad einame teisingu keliu” – sakė Audi AG korporacinės atsakomybės  skyriaus vadovas dr. Peteris F. Tropschuhas.

Verslo bendrojo atsakingumo indeksas (SIS) sudarinėjamas nuo 2011 metų. Šiemet apklausose dalyvavo 8000 respondentų, kuriems buvo pasiūlyta įvertinti 104 bendroves iš 16 skirtingų ūkio šakų.

www.www.auto-bild.lt