Kaip tėvai turėtų pasirūpinti vaikų saugumu prieš mokslo metus?

Lietuvos policija ir saugaus eismo kultūrą skatinantis projektas “Nebūk briedis” prieš mokslo metų pradžią primena, kaip tėveliai turėtų pasirūpinti savo vaikais, kad šie į mokyklą keliautų saugiai.

Ką tėvai nuolat turėtų priminti savo vaikams?

Visi suaugusieji (tiek tėvai, tiek seneliai, tiek kiti artimieji) turi suvokti, jog labai svarbu mokyti ir auklėti vaikus, parengti juos saugiai elgtis kelyje. Nuo mažens vaikams būtina įskiepyti supratimą apie tinkamą elgesį kelyje ir atsakomybę už savo veiksmus. Kartu vaikams turi būti suprantamai paaiškinamos pagrindinės saugaus elgesio kelyje taisyklės. Be to, vaikams geriausias pavyzdys – pačių suaugusiųjų tinkamas elgesys.

Pradinių klasių moksleiviams, taip pat ir kiek vyresniems (penktokams–šeštokams) prieš rugsėjo 1-ąją tėveliai turi parinkti saugų maršrutą į mokyklą ir atgal iš jos į namus. Mokslo metų pradžioje kartu su vaiku juo keletą kartų nueiti. Eidami šiuo maršrutu su vaiku, mokyti, kur ir kaip pereiti važiuojamąją kelio dalį: šviesoforu reguliuojama pėsčiųjų perėja, nereguliuojama pėsčiųjų perėja, pažymėta tik kelio ženklais, sankryža.

Be to, svarbu pasirūpinti, kad tamsiuoju ir lietingu sezonu vaikai būtinai būtų aprūpinti atšvaitais ir žinotų jų naudojimo būtinybę.

Kaip mokytojai turėtų prisidėti prie vaikų mokymo saugiai elgtis keliuose?

Mokytojams taip pat neturėtų būti svetimas vaikų saugumas kelyje. Pedagogams privaloma moksleivius supažindinti su šalia mokyklų įrengtomis perėjomis, nuolat aiškinti ir diegti vaikams saugaus elgesio kelyje taisykles. Be to, atkreiptinas dėmesys, kad baigiantis paskutinei pamokai reikia sutelkti vaikų dėmesį ir jiems priminti svarbų dalyką: nepamiršti saugiai elgtis kelyje, neskubėti, laimingai grįžti namo, kad kitą rytą vėl visi susitiktų pamokose. Tai nuolat ir atsakingai primenant vaikams, jie patys pamažu supras saugumo kelyje svarbą.

Ar mokyklose privalomos saugaus eismo pamokos?

Pradinių klasių moksleiviams saugaus eismo mokymas yra integruotas į atskirų dalykų mokymą. Be to, bendrojo lavinimo mokyklose yra vedamos žmogaus saugos pamokos (jas veda žmogaus saugos dalyko mokytojai).

Mokymo ir švietimo įstaigose nuolat lankosi policijos pareigūnai, kurie vaikams veda saugaus eismo pamokas, organizuojami saugaus eismo renginiai, kuriuose dalyvauja ir vaikų bičiulis Amsis. Policija yra sukūrusi animacinių filmukų ciklą, kuriuose vaikai gali sužinoti, kaip elgtis atitinkamose situacijose: http://www.policija.lt/lt/animacija.

Policija organizuoja saugaus eismo klasę

Lietuvos policija šiuo metu yra įsteigusi 6 saugaus eismo klases, t. y. Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus ir Utenos apskričių vyriausiuosiuose policijos komisariatuose.

Saugaus eismo klasių paskirtis – ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikams, bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams, kitiems visuomenės nariams sudaryti sąlygas ugdyti ir plėtoti savo, kaip eismo dalyvio (pėsčiojo, keleivio, vairuotojo), saugaus eismo kompetenciją, mokytis ir gilinti teorines ir praktines saugaus elgesio kelyje žinias, ugdyti pagarbą žmogaus gyvybei ir jos išsaugojimui, pagarbą eismo dalyviams, atsakomybę už savo elgesį kelyje.

Policijos pareigūnai kviečia visus, vaikus ir suaugusiuosius, susitikus kartu aptarti ir prisiminti pagrindines saugaus elgesio kelyje taisykles, išklausyti pareigūnų svarbių patarimų, kad kelyje neištiktų nelaimė ir kiekvienas iš mūsų laimingai pasiektume kelionės tikslą.

Per metus policijos saugaus eismo klasėse apsilanko apie 15 000–18 000 vaikų.

Saugaus eismo klasių kontaktus galite rasti Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje: http://www.policija.lt/index.php?id=26047.

Nuotrauka: www.eismoklase.lt

www.www.auto-bild.lt