Lietuva kviečia Azerbaidžaną naudotis palankiomis krovinių tranzito į Vakarus sąlygomis

Krovinių vežimas Rytų–Vakarų transporto koridoriumi per Klaipėdos uostą, dalyvavimas konteinerinio traukinio „Vikingas“ projekte, bendrų viešųjų logistikos centrų kūrimas, tiesioginių skrydžių maršrutų tarp Vilniaus ir Baku atidarymas, bendradarbiavimas ryšių ir informacinių technologijų srityje – tokias Lietuvos ir Azerbaidžano bendradarbiavimo galimybes Lietuvos susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius šiandien Baku aptarė su Azerbaidžano transporto ministru Ziya Mammadovu bei komunikacijų ir aukštųjų technologijų ministru Ali M. Abbasovu.

„Kaip žinote, Lietuva turi puikiai išplėtotą transporto infrastruktūrą ir logistikos centrų tinklą, todėl Azerbaidžanui gali užtikrinti galimybę saugiai, greitai ir palankiomis kainomis vežti krovinius tranzitu per Lietuvą į Skandinaviją ir Vakarų Europos šalis“, – sakė susisiekimo ministras R. Sinkevičius.

Ministras pažymėjo, kad per aštuonis šių metų mėnesius, palyginti su atitinkamu 2013 m. laikotarpiu, krovinių vežimas tarp Lietuvos ir Azerbaidžano išaugo beveik 42 proc., didžiąją jų dalį sudarė maisto produktai. Pastaraisiais metais savo infrastruktūrą modernizavęs Klaipėdos uostas ir AB „Lietuvos geležinkeliai“ yra pasirengę Azerbaidžanui pasiūlyti konkurencingas krovinių vežimo, krovos ir sandėliavimo paslaugas.

Gerinant krovinių vežimo sąlygas Lietuva kviečia Azerbaidžaną prisidėti prie transporto koridoriaus Baltijos jūra–Juodoji jūra plėtros ir prisijungti prie konteinerinio traukinio „Vikingas“ projekto. Prie šio Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos projekto jau yra prisijungusios Moldavijos, Rumunijos ir Bulgarijos geležinkelių įmonės, be to, dar šiais metais „Vikingu“ bus gabenamas bandomasis krovinys į Turkiją. Su esamais „Vikingo“ maršrutais Azerbaidžaną būtų galima sujungti per Gruzijos jūrų uostus Poti ir Batumi, taip pat sausumos keliu per Turkiją ir Gruziją.

Ministras R. Sinkevičius pakvietė Azerbaidžano įmones investuoti, dalyvauti viešųjų logistikos centrų kūrime, kurtis Klaipėdos laisvojoje ekonominėje zonoje, naudotis Lietuvos teikiamomis galimybėmis plėtojant ekonominius ryšius su Europos Sąjungos šalimis, kurti bendras įmones.

Susitikimo metu daug dėmesio buvo skirta galimiems tiesioginiams skrydžiams tarp Vilniaus ir Baku. „Lietuva suinteresuota plėsti tiesioginių skrydžių maršrutus, o naujas maršrutas tarp Vilniaus ir Baku būtų viena iš prioritetinių krypčių“, – sakė R. Sinkevičius. Be to, ministras kvietė apsvarstyti ir maršrutų Azerbaidžanas–Europa–Šiaurės Amerika galimybes.

Ryšių ir informacinių technologijų srityje Lietuva siūlo pasidalinti patirtimi plėtojant plačiajuostį interneto ryšį, kuris mažina miesto ir kaimo atskirtį, bendradarbiauti kuriant viešąsias elektronines paslaugas, keistis informacija ir kurti bendras programas bei projektus. Lietuva taip pat palaiko Azerbaidžano projektą TASIM (angl. Trans-Eurasian Information Super Highway – Transeurazijos greitoji informacinė magistralė), kuris apimtų apie 20 valstybių nuo Honkongo iki Frankfurto.

Bendradarbiavimui transporto sektoriuje skatinti abi šalys nutarė sukurti bendrą darbo grupę. Šalių bendradarbiavimo transporto bei ryšių ir informacinių technologijų srityse taip pat bus aptarti spalio   22 d. Azerbaidžano mieste Šamkire vyksiančiame Lietuvos ir Azerbaidžano tarpvyriausybinės komisijos posėdyje.