Prašymai pratęsti leidimo sustabdymą priimami e. paslaugų portale ir VĮ „Regitra“ klientų aptarnavimo padalinyje

Valstybės įmonė „Regitra“ (toliau – VĮ „Regitra“) primena dėl leidimo dalyvauti eisme (toliau – leidimas) sustabdymo pratęsimo tvarkos.

Būtina nustatyti asmens tapatybę

Prašymas pratęsti leidimo dalyvauti eisme sustabdymo laikotarpį priimamas tik tuomet, kai nustatoma pareiškėjo asmens tapatybė. Šis reikalavimas nustatytas Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 1V-445.
Pateikdamas prašymą VĮ „Regitra“ padalinyje, pareiškėjas turi pateikti savo asmens dokumentą ar atstovavimą patvirtinantį dokumentą. Pateikdamas prašymą e. paslaugų portale, pareiškėjas identifikuojasi, prisijungdamas prie e. paslaugų portalo.
VĮ „Regitra“ primena, kad paprastu ar elektroniniu paštu atsiųsti prašymai, kai nėra galimybės nustatyti asmens tapatybės, negali būti nagrinėjami. Tokiais atvejais pareiškėjui  pranešama, kad, norėdamas pratęsti leidimo sustabdymą, jis turi prisijungti prie VĮ „Regitra“ e. paslaugų portalo arba atvykti į transporto priemonių registravimo paslaugas teikiantį padalinį.

Vadovaujamasi gautais duomenimis

Leidimo dalyvauti eisme sustabdymo procedūra taikoma nuo š. m. liepos mėn., įsigaliojus Lietuvos Respublikos Seimo priimtoms Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo (toliau – įstatymas) nuostatoms.
Priimdama sprendimą dėl leidimo sustabdymo ar vėlesnio transporto priemonės išregistravimo, VĮ „Regitra“ vadovaujasi duomenimis, gautais iš  Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės, kurios duomenis tvarko Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacija, ir Transporto priemonių civilinės atsakomybės privalomojo draudimo duomenų bazės, kurios duomenis tvarko Lietuvos Respublikos transporto priemoniųdraudikų biuras.
Įstatyme nustatyta, kad šių duomenų bazių valdytojai visus reikiamus duomenis apie transporto priemones teikia VĮ „Regitra“ tvarkomam Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registrui.
Negavus duomenų apie tai, kad atlikta transporto priemonės privalomoji techninė apžiūra ir (ar) kad transporto priemonė apdrausta transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu, transporto priemonės leidimas dalyvauti eisme stabdomas, o vėliau ji nustatyta tvarka išregistruojama, jei per įstatyme nustatytą 90 dienų laikotarpį pareiškėjas nesikreipė dėl sustabdymo laikotarpio pratęsimo.

www.auto-bild.lt