„Audi“ kuria dirbtinį dyzeliną

e-diesel aus Luft, Wasser und OekostromAudi bendrovės veikla neapsiriboja vien tik automobilių gamyba. Daug dirbama ir mokslinių tyrimų bei inovacijų diegimo srityse. Viena iš prioritetinių krypčių – įprastiems automobiliams skirto CO2 neutralaus sintetinio kuro kūrimas, ypatingą dėmesį skiriant žaliavų, gamybos proceso bei pagamintos produkcijos ekologiškumui.

Jau pasiekti puikūs, masiniam pritaikomumui tinkami rezultatai. Žemutinėje Saksonijoje (Vokietija) esančiame Vertlės mieste pernai pradėjo veikti sintetinio metano (Audi e-gas komerciniu pavadinimu žinomų automobilinių dujų) gamykla, savo produkciją tiekianti į projekte dalyvaujančių degalinių dujų kolonėles ir bendruosius Vokietijos dujotiekius. Dabar atėjo laikas ir sintetiniam dyzelinui.

Bendradarbiaudama su Vokietijos valdžia, ilgamečiu Šveicarijos partneriu Climeworks ir į sintietinių degalų projektą neseniai įsitraukusia Sunfire GmbH, Audi bendrovė pirmadienį, lapkričio 17 d., Drezdene iškilmingai atidarė bandomąją gamyklą, kurioje iš aplinkos oro, vandens ir žaliosios elektros energijos bus gaminamas CO2  neutralus sintetinis dyzelinas.

Iškilmėse dalyvavo Vokietijos švietimo ir mokslinių tyrimų ministrė prof. dr. Johanna Wanka, Audi AG gamtos išteklių ir atsinaujinančių energijos šaltinių skyriaus vadovas dr. Hagenas Seifertas ir kiti atsakingi asmenys.

Die sunfire-Anlage in Dresden erzeugt Audi e-diesel - aus Kohlendioxid, Wasser und Oekstrom.Naujosios gamyklos veikimo principas pagrįstas energijos vertimo skysčiu dėsniais. Žaliavų funkcijas atlieka tiesiog iš aplinkos oro išgaunamas anglies dioksidas, vanduo ir elektros energija. Pagal Audi koncepciją, kuo daugiau tokiems procesams reikalingos elektros energijos turi būti gaunama iš atsinaujinančių šaltinių, tad nenuostabu, kad aplink atidaromą gamyklą jau yra tam tikra saulės, vėjo ir pan.  jėgainių infrastruktūra, kuri ateityje tik plėsis.

Atskiruose elektrolizės procesuose vanduo skaidomas į vandenilį ir deguonį. Vėliau atliekamų cheminių reakcijų metu vandenilis tam tikrame slėgyje ir temperatūroje reaguoja su iš oro išgautu anglies dvideginiu. Šio 70-ies procentų efektyvumo proceso metu gaunamas dirbtinis žaliavinis naftos produktas, kurį kūrėjai pavadino Blue Crude.

Šiuo metu atidaromoje bandomojoje gamykloje prie esamų gamybinių pajėgumų, kurie, tikėtina, bus plečiami, kas dieną bus galima pagaminti maždaug po 160 litrų Blue Crude , 80% taikant tolesnes reakcijas ir technologijas, 80% šio žaliavinio produkto bus galima paversti sintetiniu dyzelinu, kuriam sugalvotas komercinis pavadinimas Audi e‑diesel.

Šis dirbtinis produktas pasižymi ypač aukštu cetaniniu skaičiumi, neturi naftos produktams būdingo kvapo ir jame nėra sieros. Jis gali būti bet kokiu santykiu maišomas su natūraliu dyzelinu.

Ateityje tikimasi pritaikyti automobilius ir važiavimui grynu sintetiniu dyzelinu.

„Audi“ nuotr.

www.auto-bild.lt