Audi stato geoterminę elektrinę

In unmittelbarer Naehe des Werks von Audi Hungaria, in P r bei Gy?r, entsteht eine hochmoderne Geothermie-Anlage zur Gewinnung von Waermeenergie. Nach Inbetriebnahme in gut einem Jahr soll sie jaehrlich mindestens 82.000 Megawattstunden geothermischer Waermeenergie an das Unternehmen liefern und etwa 60 Prozent des gesamten Waermebedarfs decken.Gioro mieste esanti Audi Vengrijos padalinio gamybinė bazė nuolat plečiasi ir ruošiasi peržengti miesto ribas. Už 15 km nuo Gioro esančiame Pero miestelyje Audi su partneriais per metus ketina pastatyti maždaug 82000 megavatų metinių pajėgumų geoterminę elektrinę, gaminsiančią maždaug 60% gamyklai reikalingo šilumos kiekio bei aprūpinsiančią šalia šiluminės trasos esančius kitus šilumos gavėjus.

Šio naujo projekto atlikimui AUDI HUNGARIA MOTOR Kft. pasirašė ilgalaikio bendradarbiavimo sutartį su Vengrijos energetikos bendrove DDEnergy. Pastaroji įsipareigoja maždaug per metus pastatyti geoterminę šiluminę elektrinę, kuri kasmet pagamintų po maždaug 82000 megavatvalandžių CO2 neutralios geoterminės šiluminės energijos ir kuri padengtų maždaug 60% Audi gamybinės bazės šilumos poreikio.

Per 2 mėnesius planuojama išgręžti maždaug 2400 m gylio geoterminį gręžinį, iš kurio į elektrinės šildymo sistemą bus pumpuojamas 100 0C temperatūros požeminis vanduo. Vėliau iškils elektrinės pastatai, bus sumontuota reikiama įranga, nutiesti reikalingi vamzdynai bei suformuota infrastruktūra.

Audi vadovybė ypač akcentuoja šio projekto ekologinę vertę.

Pastačius šią elektrinę, visa Audi Vengrijos filialo gamybinė bazė kasmet į aplinką išmestų po 19800 tonų CO2 mažiau.

„Vienas svarbiausių mūsų bendrovės prioritetų – nuolatinis gamybos ir produkcijos ekologiškumo didinimas. Audi deda didžiules pastangas diegdama CO2 neutralius gaminius ir gamybos procesus, pradedant apsirūpinimu aplinkai draugiškomis žaliavomis ir baigiant mažai taršių automobilių bei naujų kuro rūšių kūrimu”, – sutarties pasirašymo proga kalbėjo Audi AG gamybos direktorius dr. Hubertas Valtlis.

In unmittelbarer Naehe des Werks von Audi Hungaria, in P r bei Gy?r, entsteht eine hochmoderne Geothermie-Anlage zur Gewinnung von Waermeenergie. Nach Inbetriebnahme in gut einem Jahr soll sie jaehrlich mindestens 82.000 Megawattstunden geothermischer Waermeenergie an das Unternehmen liefern und etwa 60 Prozent des gesamten Waermebedarfs decken.

„Audi“ nuotr.

www.auto-bild.lt