Įsigaliojo ilgesnius terminus nustatantis įstatymas

Valstybės įmonė „Regitra“ (toliau – „Regitra“) informuoja, kad 2014 m. lapkričio 14 d. įsigaliojo transporto priemonių valdytojams aktualus Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 27 straipsnio pakeitimo įstatymas (toliau – Įstatymas).

Įstatyme nustatytas ilgesnis – 180 dienų – terminas, per kurį privaloma pašalinti  priežastis, dėl kurių buvo sustabdytas leidimas transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme (iki Įstatymo įsigaliojimo buvo nustatytas 90 dienų terminas).

Taip pat nustatytas ilgesnis – iki 3 metų – laikotarpis, kuriam pats transporto priemonės valdytojas gali sustabdyti leidimą transporto priemonei dalyvauti viešajame eisme (iki Įstatymo įsigaliojimo buvo nustatytas iki 1 metų laikotarpis). Šis terminas gali būti pratęstas vieniems metams.

Įsigaliojus Įstatymui, „Regitrai“ nebereikia grąžinti išregistruotos transporto priemonės valstybinio registracijos numerio ženklų. Šie ženklai  pripažįstami negaliojančiais, už jų panaudojimo teisėtumą atsako transporto priemonės valdytojas.

www.regitra.lt