Kas nutiktų, jeigu sugedus stabdžiams važiuodamas įjungsiu elektrinį rankinį stabdį? Balys

Tuomet yra aktyvuojama avarinio stabdymo sistema. Atsižvelgiant į gamintoją ir į modelį, automobilis stabdomas galiniais arba visais keturiais ratais. Stabdymo charakteristikos gali būti panašios į staigaus sustabdymo veikimą. Jeigu jungiklis išjungiamas arba labiau spaudžiamas akceleratorius, avarinis stabdymas
nustoja veikęs. Avariniai stabdžiai su elektriniais stabdžiais?

ABL, 2014 m. Nr. 9