EK ragina Lietuvą įgyvendinti ES direktyvą dėl vairuotojo pažymėjimų

Šiandien Europos Komisija pateikė suvestinę, kurioje apžvelgiami 2015 m. vasario mėn. sprendimai dėl pažeidimų, kuriais EK imasi tam tikrų teisinių veiksmų prieš valstybes nares, netinkamai vykdančias ES teisėje nustatytus įsipareigojimus.

Europos Komisija paprašė Lietuvos ir kitų valstybių (Airijos, Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Ispanijos, Italijos, Kipro, Lenkijos, Portugalijos, Prancūzijos, Slovakijos, Slovėnijos, Suomijos ir Vokietijos) teisingai įgyvendinti ES direktyvą dėl vairuotojo pažymėjimų (Direktyva 2006/126/EB). Lietuvos ir kitų minėtų valstybių yraprašoma prisijungti prie ES vairuotojo pažymėjimų tinklo. Naudotis šiuo tinklu būtina siekiant užtikrinti, kad asmeniui nebūtų išduodamas daugiau kaip vienas vairuotojo pažymėjimas, o tai svarbu didinant saugumą keliuose.

Šis raginimas – Europos Komisijos pagrįsta nuomonė, kuriuo valstybė narė įpareigojama per du mėnesius pateikti Komisijai informaciją apie priemones, kurių ji ėmėsi ES teisės aktams įgyvendinti. Jeigu valstybė narė toliau nesilaiko ES teisės aktų reikalavimų, Europos Komisija gali nuspręsti šį klausimą perduoti nagrinėti Europos Teisingumo Teismui.

2015 m. vasario mėn. EK sprendimų dėl pažeidimų suvestinė: http://ec.europa.eu/lietuva/ziniasklaidai/26022015_pazeidimu_suvestine_lt.htm

Daugiau informacijos apie pažeidimų nagrinėjimo procedūras: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-12_lt.htm

www.auto-bild.lt