Volkswagen AG stebėtojų tarybos pareiškimas

Volfsburgas, 2015 m. spalio 7 d. Šiandien įvykusiame posėdyje Hansas Dieteris Pötschas (64 m. amžiaus) buvo išrinktas stebėtojų tarybos pirmininku ir tuoj pat pradėjo eiti šias pareigas. Į atsilaisvinusią stebėtojų tarybos nario vietą išrinktas ir Frankas Witteris (56 m.), buvęs Volkswagen Financial Services AG valdybos narys. Tapęs Volkswagen koncerno stebėtojų tarybos nariu, jis bus atsakingas už finansus ir kontrolę.

Vykdomojo komiteto nario dr. Wolfgango Porsche pasirašytame pareiškime nuoširdžiai dėkojama ponui Pötschui, sutikusiam vadovauti stebėtojų tarybai šiuo koncernui sudėtingu laikotarpiu. Jis vertinamas kaip puikus finansų specialistas, taip pat turintis daug žinių ir kompetencijų automobilių pramonės srityje ir solidžią organizacinio darbo Volkswagen koncerne patirtį.

Padėka pareikšta ir iki šiol stebėtojų tarybos pareigas laikinai ėjusiam Bertholdui Huberiui, kurio veikla buvo itin svari atliekant iki šiol padarytas organizacines permainas.

Vadovavimą stebėtojų tarybai posėdžio metu perėmęs H. Pötschas kalbėjo apie šiuo metu koncerną slegiančias problemas ir žadėjo dėti maksimalias pastangas siekiant atgauti klientų, visuomenės, verslo partnerių ir investuotojų pasitikėjimą. Jis taip pat pareiškė dėsiąs visas pastangas per savo kadenciją vesdamas Volkswagen į sėkmingą ateitį.

Posėdžio dalyviai įvertino sklandžiai vykstantį vidinį tyrimą ir jo rezultatų pavidalu besikaupiančią informaciją. Taip pat buvo priimtos JAV teisinės firmos Jones Day atliekamo išorinio tyrimo ataskaitos, bei pasidžiaugta išorinių ekspertų objektyvumu.

Stebėtojų tarybos pirmininkas konstatavo, kad situacijos neapibrėžtumas tikrai neina niekam į naudą. Taip pat buvo deklaruota visokeriopa pagalba ir bendradarbiavimas su išorinį tyrimą atliekančiais Jones Day specialistais ir pažadas deramai įvertinti bet kokią jų pateiktą informaciją, kad ir kokia nepalanki ji bebūtų.

 www.auto-bild.lt