Volkswagen AG stebėtojų tarybos vykdomojo komiteto 2015 m. rugsėjo 30 d. posėdžio pareiškimas

Volfsburgas, 2015 m. spalio 1 d. Rugsėjo 30 d. įvykusiame 7 valandų trukmės posėdyje Volkswagen AG stebėtojų tarybos vykdomasis komitetas aptarė šiuo metu esamą padėtį, susijusią su dyzelinių variklių taršos parametrų manipuliacijos skandalu. Vykdomasis komitetas pateiks pasiūlymus stebėtojų tarybai dėl tolesnių veiksmų šiais klausimais.

Vykdomojo komiteto nariai aptarė dar praeitą savaitę pradėtą komiteto veiklą. Šis komitetas aktyviai stebės ir kontroliuos tolesnius tyrimus. Išorinį tyrimą, kuriam vadovauja stebėtojų taryba, vykdo JAV teisinė Jones Day firma. Šis kompleksinis ir išsamus tyrimas apima visus šiuo metu aktualius klausimus. Stebėtojų taryba kontroliuos, kad teisinė firmos atliekamas tyrimas būtų visiškai nepriklausomas. Jones Day stebėtojų tarybai teiks reguliarias ataskaitas apie tyrimo eigą.

Komitetui vadovauja stebėtojų tarybos pirmininko pareigas einantis Berthold Huber, o jo nariais yra Volkswagen stebėtojų tarybos nariai Babette Fröhlich, Olaf Lies, Oliver Porsche ir Bernd Osterloh. Komitetas teiks reguliarias ataskaitas stebėtojų tarybai. Šalia teisinės Jones Day firmos komitetas turi teisę bet kuriuo metu pasitelkti išorinius ekspertus ir konsultantus.

Vakar vykdomasis komitetas taip pat išsamiai aptarė išorinio tyrimo vykdomas priemones. Jones Day pateikė ataskaitą apie atliktus veiksmus. Vykdomasis komitetas priėjo išvados, kad tyrimas užtruks dar mažiausiai keletą mėnesių.  Dėl šios priežasties vykdomasis komitetas siūlys stebėtojų tarybai nerengti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, kuris numatytas sušaukti 2015 m. lapkričio 9 d.

Vykdomojo komiteto nariai visuotinai nusprendė, kad esant šioms sąlygoms, jau nėra laiko ir galimybių tinkamai pasiruošti ir išsamiai bei deramai atsakyti į visus akcininkams galinčius kilti klausimus taip, kad būtų pateisinti jų lūkesčiai. Vykdomasis komitetas įsitikinęs, kad šiuo metu bendrovės turimi personalo pajėgumai yra pakankami iškilusių problemų sprendimui ir maksimaliam neigiamų pasekmių sušvelninimui. Tačiau, šie darbai neturėtų vykti vienu metu su pasiruošimu neeiliniam visuotiniam susirinkimui ir vienas kitam trukdyti.

Nežiūrint to, Volkswagen kaip galima greičiau ir reguliariau informuos akcininkus visais jiems rūpimais klausimais. Bendrovės valdyba kitą savaitę informuos visuomenę apie priemones, kaip spręsti šias iškilusias problemas.

Praėjusios savaitės pabaigoje stebėtojų taryba nusprendė, kad į ją bus įtrauktas ir nariu taps Hans Dieter Pötsch. 2015 m. spalio 1d. Julia Kuhn-Piëch atsistatydino iš stebėtojų tarybos narių.

„Nuoširdžiai dėkojame p. Julia Kuhn-Piëch už jos svarų indėlį į Volkswagen AG stebėtojų tarybos darbą ir esame patenkinti, kad ji ir toliau lieka dirbti kituose koncerno komitetuose, – komentuodamas šį atsistatydinimą kalbėjo stebėtojų tarybos pirmininko pareigas einantis Berthold Huber. – Volkswagen AG sieks, kad pagal jurisdikciją priklausantis kompetentingas vietinis teismas paskirtų Hans Dieter Pötsch stebėtojų tarybos nariu. Tai yra būtina, kad stebėtojų taryba galėtų jį išrinkti tikruoju stebėtojų tarybos pirmininku“.

Kartu su Hans Dieter Pötsch paskyrimu į naujas pareigas, Volkswagen AG stebėtojų taryba į jo atlaisvintą už finansus atsakingo bendrovės valdybos nario vietą siūlo Frank Witter (56), šiuo metu einantį koncerno dukterinės įmonės Volkswagen Financial Services valdybos pirmininko pareigas.

Verslo administravimo magistro laipsnį turintis F. Witter į Volkswagen AG veiklą įsiliejo 1992 m., tuo metu užimdamas kapitalo rinkos vadovo pareigas koncerno finansų skyriuje. 1998 m. jis tapo Volkswagen of America padalinio vyr. finansininku (iždininku). 2001 ir 2002 m. jis kurį laiką dirbo korporacinių finansų iždininku SAirGroup Ciuriche (Šveicarija). Po to jis tęsė karjerą JAV padalinyje, iš pradžių kaip bendrovės finansų viceprezidentas (CFO), o nuo 2005 m – padalinio generalinis direktorius (CEO).  2006 ir 2007 m. jis buvo Volkswagen generaliniu atstovu Šiaurės Amerikos regione. Vėliau F. Witter tapo VW Credit Inc. finansų direktoriumi, atsakingu už Volkswagen Financial Services AG veiklą Amerikos žemyno rinkoje.

Nuo 2008 m. rugsėjo 15 d. jis ėjo Volkswagen Financial Services AG valdybos pirmininko pareigas.

www.auto-bild.lt