Volkswagen pristato dyzelinių automobilių su EA 189 varikliais sisteminės klaidos šalinimo planą

Volkswagen gamintojai pristato veiksmų planą, kaip bus sprendžiamos problemos, iškilusios dėl kai kurių dyzelinių variklių  išmetimo sistemų. Per savaitgalį buvo nustatytas probleminių modelių skaičius ir nubrėžtos stambaus mąsto remonto priemonių gairės.  

Volkswagen AG atlikto vidinio tyrimo metu išaiškėjo, kad ši problema Lietuvoje liečia 4805 Volkswagen keleivinių bei 1692 komercinių automobilių, taip pat 294 Audi automobilių  jau registruotų šalyje. Akcentuojama, kad tai automobiliai tik su EA 189 dyzeliniais varikliais. Visais kitais aspektais šie automobiliai yra techniškai saugūs ir tinkami eksploatuoti.

Be to konstatuota, kad ši problema neliečia nei visų kitų naujų automobilių, atitinkančių EU-6 ekologinius reikalavimus, nei visų kitų dyzelinių automobilių, kurių ratus suka ne EA 189 varikliai.

Vadovaujantis šiuo priemonių planu, pirmoje eilėje asmeniškai bus informuoti probleminių automobilių savininkai, kad jų turimų automobilių išmetimo sistema yra koreguotina. Jau spalio mėnesį Volkswagen ir kitos koncernui priklausančios markės kompetentingoms valdžios institucijoms pademonstruos ir aprobuos etaloniniuose automobiliuose įdiegtus techninius sprendimus, segmentuotus pagal modelius su EA 189 tipo dyzeliniais varikliais.

Tai atlikus klientai bus informuoti apie konkrečiai jų automobiliams taikytinus techninius sprendimus, o tada konkrečiai su kiekvienu bus suderinta, kada jie galės apsilankyti autoservise, kad išspręstų šias problemas.

 www.auto-bild.lt