Automobilių registracijos mokestis pirmąjį mėnesį: kokios tendencijos?

Liepos mėnesį Lietuvoje pradėjus taikyti registracijos mokestį lengviesiems automobiliams pagal jų išmetamą CO2 kiekį, jau galima matyti pirmąsias tendencijas. „Regitra“, kuri yra paskirta už registracijos mokesčio administravimą, atliko liepos mėnesio analizę.

Kaip žinia, registracijos mokestis yra taikomas tik lengviesiems ir lengviesiems krovininiams automobiliams, kurių išmetamo CO2 kiekis viršija 130 g/km. Jį reikia sumokėti registruojant automobilį pirmą kartą, t. y. kai norima įregistruoti naują ar iš užsienio įvežtą automobilį. Taip pat tais atvejais, kuomet keičiasi transporto priemonės valdytojas arba kai išregistruotas automobilis yra registruojamas pakartotinai.

Liepos mėnesį CO2 dydis iš viso buvo nustatytas apie 25,3 tūkst. naujų ir naudotų lengvųjų automobilių. Iš jų kiek daugiau nei 5 tūkst. mokestis nebuvo taikytas, kas sudarė apie 20 proc. nuo visų atvejų. Kita automobilių dalis – apie 20,3 tūkst. viršijo 130 g/km ribą, todėl jiems mokestis buvo pritaikytas. Taigi, pirmąjį mėnesį iš viso surinkta apie 2,48 mln. Eur automobilių registracijos mokesčio. Primename, kad surinktas mokestis yra iš karto pervedamas į valstybės biudžetą.

Koks CO2 dydis nustatomas dažniausiai?

Registracijos metu automobilio CO2 dydis yra nustatomas konkrečiais įstatyme numatytais būdais, kurie yra taikomi tam tikra eiliškumo tvarka. 

Pirmuoju būdu, t. y. iš pateiktų kilmės ir patvirtinimo dokumentų, CO2 kiekis buvo nustatomas dažniausiai – tai sudarė apie 67 proc. nuo visų atvejų. Tuo metu antrasis būdas, kuomet naudojamas lygiavertės transporto priemonės CO2 dydis, taikytas kiek daugiau nei 2 proc. automobilių.

Trečiasis būdas, panaudojant formulę, buvo pritaikytas apie 31 proc. automobilių, o tokių atvejų, kuomet reikėjo taikyti ketvirtąjį būdą, kai CO2 dydis apskaičiuojamas pagal formulę į ją įvedant lygiaverčių automobilių techninius duomenis, nebuvo.

Tarp tų, kuriems mokestis taikytas, didžiausią grupę sudarė automobiliai, kurių nustatytas išmetamas CO2 kiekis buvo nuo 151 iki 160 g/km. Į šią grupę patenkančių automobilių registracijos mokestis priklausomai nuo jų kuro rūšies siekia 40,5–90 Eur.

Kalbant apie kuro rūšis, tarp tų lengvųjų automobilių, kurių CO2 kiekis viršijo 130 g/km, dominavo tie, kurie yra varomi dyzelinu (apie 65 proc.) ir benzinu (apie 29 proc.).

Statistika skelbiama „Regitros“ interneto svetainėje

Su registracijos mokesčiu susijusi statistika skelbiama „Regitros“ interneto svetainėje: https://www.regitra.lt/lt/paslaugos/duomenu-teikimas/statistika/automobiliu-registracijos-mokestis-1

Šie duomenys bus atnaujinami periodiškai, t. y. kiekvieną mėnesį.

Taip pat primename, kad vairuotojai daugiau informacijos apie registracijos mokestį, CO2 nustatymo būdus ir kitus aktualius dalykus gali rasti čia: https://www.regitra.lt/lt/paslaugos/transporto-priemones/automobiliu-registracijos-mokestis