Nafta ar elektra – kuri varomoji jėga tvaresnė?

„Nors elektra varomas transportas neišskiria kenksmingų medžiagų į aplinką, yra manančių, jog visas EV gyvavimo ciklas yra žalingesnis, negu degalais varomų automobilių“ – sako įmonės „Įkrautas“ bendraįkūrėjas Paulius Gūžys. Pabandysime atsakyti į šį, daugeliui vis dažniau kylantį, klausimą – tai ar tikrai elektromobiliai ir elektros gamyba yra tvaresnis pasirinkimas?

Iškastinio kuro industrija – bene pagrindinis taršos šaltinis pasaulyje, o naftos gavyba reikalauja milžiniškų energijos išteklių.

Kaipgi gaminamas automobilių kuras?

Tiek dyzeliną, tiek benziną išgauna iš naftos, glūdinčios 1,8 km ar daugiau gylyje.

Naftos gavybos etapai:

Siurbimas. Vienas sausumos naftos siurblys per mėnesį vidutiniškai suvartoja apie 10 tūkst. kilovatvalandžių elektros energijos.  Tiek energijos „Tesla Model 3“ pakaktų nuvažiuoti apie 56 tūkst. kilometrų.

Jūrinėje naftos platformoje dyzelinis generatorius suvartoja nuo 20 iki 30 tonų dyzelino per dieną naftai išgauti. Su tiek kuro galima sugeneruoti iki 165 tūkst. kilovatvalandžių elektros.

Be to, nafta neretai išsilieja į vandenyną, teršdama vandenis. 2020 metais iš tanklaivių į aplinką nutekėjo apie 1000 tonų naftos, praneša Tarptautinė tanklaivių savininkų taršos federacija (ITOPF).

Bendrai JAV naftos siurblių sausumoje ir jūroje suvartojamos energijos per mėnesį (4,3 mlrd. kWh) pakaktų elektra aprūpinti apie 15 milijonų elektromobilių mėnesiui.

Transportavimas. Kasdien 13,3 mln. tonų naftos teka vamzdynais, kurių bendras ilgis pasaulyje sudaro maždaug 540 tūkst. kilometrų. 

Vandenynuose nėra griežtų įstatymų, reguliuojančių laivų taršą. TJO (Tarptautinės jūrų organizacijos) taisyklės leidžia laivams naudoti ir deginti kurą, kurį sudaro iki 4,5 procentų sieros. Tai yra 4500 kartų daugiau, nei leidžiama automobilio degaluose Europos Sąjungoje. Siera iš laivo kaminų išsiskiria mažų dalelyčių pavidalu ir žmogus gali jas įkvėpti giliai į plaučius.

Vadovaujantis TJO taisyklėmis, didžiausi laivai per metus gali išskirti net iki 5000 tonų sieros – tiek pat, kiek išskirtų 50 milijonų paprastų automobilių, kiekvienam iš jų vidutiniškai išskiriant apie 100 gramų sieros per metus. Todėl naftą plukdantys laivai naudoja pigiausią, nešvariausią kurą, kad sumažintų kaštus. Dalis valstybių tokiems tanklaiviams net neleidžia artintis prie kranto, tad į uostą jie yra tempiami.

Perdirbimas. 13,3 mln. tonų naftos kaitinama iki 420º C. Šio proceso energijos sąnaudos yra milžiniškos, bet to, jo metu į aplinką išskiriamos medžiagos kelia riziką žmogaus sveikatai. Kai naftos kaitinimo produktai reaguoja su saulės šviesa, susidaro ozonas, pagrindinė smogo sudedamoji dalis. Padidėjęs oro užterštumas vaikams sukelia astmą, suaugusiems – plaučių emfizemą, nurodo 2019 m. Amerikos medikų asociacijos žurnale (Journal of the American Medical Association) publikuotas tyrimas.

Deginimas. Iš perdirbtos naftos pagaminti degalai gabenami į degalines sunkvežimiais, kurie kelionės metu degina tą patį kurą. Vidaus degimo variklis dirba neefektyviai: kuro degimo metu net 70 proc. gautos energijos iššvaisto šilumos pavidalu, o judėjimui panaudojama tik 30 proc.

Šį procesą lyginant su elektromobilio varomosios jėgos – elektros – gamyba, skirtumas akivaizdus. Elektra nesiurbiama iš žemės gelmių, negabenama sunkvežimiais, traukiniais, vamzdynais, neplukdoma vandenynais, jos nereikia perdirbti ir ji neteršia aplinkos. Net jei elektra gaunama deginant anglį, dažnai elektrinės yra toli nuo populiacijos centrų. Elektra perduodama elektros linijomis, kurios apsaugo nuo tiesioginės taršos.

Jeigu elektromobilis yra varomas energija, išgauta iš atsinaujinančių šaltinių, jis yra tvarus nuo pradžios iki pabaigos. 2020 metų duomenimis, JAV beveik 40 proc. energijos išgauta iš šaltinių, neišskiriančių anglies dvideginio (20 proc. – atsinaujinantys elektros energijos šaltiniai, 20 proc. branduolinė energija), Europoje situacija geresnė – siekia 63 procentus (atitinkamai 38 proc. ir 25 proc.). Švarios energijos gamybos rodikliai kyla kasmet – vis daugiau anglies ir dujų elektrinių keičia atsinaujinantys energijos šaltiniai.

Ličio kasyba neprilygsta naftos perdirbimo sukeltai taršai

EV baterijų sudedamoji dalis – metalas litis – išgaunamas Australijos, Kinijos, Argentinos ir Čilės dykumose.

Australija yra daugiausiai ličio išgaunanti valstybė. Joje iškasama apie 45 proc. visame pasaulyje naudojamo ličio, tuo tarpu visos pasaulyje tiekiamos naftos australai suvartoja vos 1 proc. iš kurio perdirba tik ¼ (vieną ketvirtąją). Ir naftos perdirbimas sukelia daugiau taršos Australijoje negu ličio gavyba.

Visa ličio kasyba pasaulyje iki šiol nėra padariusi tiek žalos aplinkai, kiek vienas didelis naftos išsiliejimas.

Senos EV baterijos atgimsta naujam gyvenimui

Kas nutinka pasenusioms EV baterijoms, kurios nebetinkamos naudoti?

Kai nebėra naudingos elektromobiliui, baterijos gali būti naudojamos kaip energijos „sandėlis“ namams ar verslui. Šitaip joms suteikiamas naujas gyvenimas.

Kai baterijos nebegali atlikti šios funkcijos, jos yra perdirbamos, išardomos. Šitaip atgaunami naudingi metalai, buvę baterijos viduje. Juos pakartotinai panaudos kitos kartos elektromobiliams. Šios dienos perdirbimo technologijos leidžia iš baterijų išgauti daugiau nei 90 proc. metalų, kurie yra vėl panaudojami baterijų gamyboje.

Naftos gavyba – neefektyvus procesas

Atrodo, nelogiška vartoti tiek elektros energijos, kad išpumpuotume naftą iš žemės, didintume taršą naftos transportavimo ir perdirbimo metu, o galiausiai iššvaistytume 70 proc. gauto kuro, degindami automobilyje.

Elektros energiją, reikalingą naftos gavybai, paprasčiausiai galėtume panaudoti tiesiogiai įkraunant elektromobilius – taip eliminuotume taršą, sukeliamą dėl naftos perdirbimo ir deginimo vidaus degimo varikliuose.

Taigi, apibendrinant, naftos gavyba reikalauja milžiniškų energijos išteklių, jos perdirbimas kelia pavojų žmonių sveikatai, o naftos panaudojimas degalų pavidalu – neefektyvus ir taršus.

Tuo tarpu, elektros energija gali būti visiškai „žalia“, jei pasitelkiami atsinaujinantys energijos šaltiniai. Todėl galima teigti, jog elektromobilis ir elektros gamyba yra tvaresnis pasirinkimas lyginant su naftos gavyba bei degalais varomu automobiliu.